logo
product image

Phần mềm quản lý nhân sự (IHRM)

Tính năng

  • Tiềm năng
  • Nhân sự
  • Đào tạo - Phát triển
  • Chấm công - Tính lương
  • Lãnh đạo
  • Phiên bản: 8.0
  • Thời gian cài đặt: 1 đến 3 giờ

Mô tả chung

Phần mềm quản lý nhân sự. Indivi Human Resources Management (IHRM) là hệ thống quản lý nhân sự-chấm công-tính lương do công ty Individual System 100% vốn Nhật Bản thiết kế và phát triển dựa trên luật pháp Việt Nam. Quá trình phát triển phần mềm quản lý nhân sự từ năm 2009 đến hiện tại. Phần mềm quản lý nhân sự (IHRM) đã được áp dụng trên 100 công ty Nhật Bản tại Việt Nam, bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động như chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhà máy sản xuất và công ty hành chính dịch vụ. Đến IHRM version 8 hệ thống đã đáp ứng được hầu hết yêu cầu của công việc quản lý nhân sự giúp nâng cao hiệu suất của bộ phận nhân sự

product image

Chức năng chính

Một số chức năng nổi bật của IHRM.

product image

Ưu điểm

Giao diện đẹp, dễ dàng sử dụng. Kết hợp với nhiều loại database của khách hàng.Thay ngôn ngữ dễ dàng nhanh chóng. Môi trường làm việc phong phú và linh hoạt. Quản lý lương, các khoảng bảo hiểm, khấu trừ.Công tác tuyển dụng chưa bao giờ dễ dàng đến thế.Tổng hợp thông tin dễ dàng, nhanh chóng

product image

Cấu hình gợi ý

none

product image

Lợi ích

none

product image
logo

© 2002-2023 Individual Systems Co,.Ltd.

Individual Systems

Trang chủ

Sản phẩm

Dịch vụ

Sự kiện

Blog

Khách hàng

Liên hệ

Tài liệu

Sản phẩm

Quản lý tồn kho

Quản lý nhân sự

Quản lý sản xuất

Phê duyệt nhân sự

Quản lý hồ sơ giấy tờ

Dịch vụ đám mây KINTONE

Dịch vụ

Tư vấn giải pháp

Quản trị nhân sự

Xây dựng phần mềm

Dịch vụ bảo trì

Phát triển ứng dụng di dộng

Đăng ký nhận thông tin

logo

© 2002-2023 Individual Systems Co,.Ltd.